‌‏استان منیتوبا کانادا تعداد 360 دعوتنامه تحت برنامه های مهاجرتی این استان صادر کرد

‌‏استان منیتوبا کانادا در جدیدترین انتخاب خود تعداد 360 دعوتنامه تحت برنامه های مهاجرتی این استان صادر کرد


این افراد که از داخل و خارج از کانادا دعوتنامه دریافت کرده اند میتوانند برای دریافت اقامت دائم خود اقدام کنند