سرزمین های شمال غربی

سرزمین های شمال غربی (NWT) نامی است که بر روی یک منطقه ی وسیع، واقع در بین یوکان و نونووت، گذاشته شده است.  NWT دارای هکتارها جنگل دست نخورده و جمعیتی بالغ بر ۴۰،۰۰۰ نفر است. اقتصاد این سرزمین بر پایه ی بهره برداری از منابع عظیم زمین شناختی، از جمله طلا،الماس، گاز طبیعی و نفت است.

مرکز استان، یلو نایف، که در سواحل دریاچه ی گریت اسلیو واقع شده است. یلو نایف یک قطب صنعتی بزرگ برای نیروی کار منطقه و نیز یک شهر زیبا با فرصت های تفریحی فراوان است.


برنامه مهاجرتی سرزمین های شمال غربی NTNP است،از طریق این برنامه مهاجران دارای مهارت و تجربیات مورد نظر این استان می توانند اعتبارنامه ی نامزدی سرزمین های شمال غربی را دریافت کنند، که به اتباع خارجی این امکان را می دهد با صرف زمانی کمتر نسبت به دیگر رده های مهاجرتی کانادا، برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.
NTNP درخواست ها را تحت عنوان دو برنامه ی مهاجرتی پذیرش می کند، هر کدام با مجموعه ای از جریان های مخصوص خود:
سیستم اکسپرس انتری برای کارگران ماهر
برنامه ی اجرایی کارفرمایی
برنامه اجرایی کسب و کار

سرزمین های شمال غربی – برنامه اکسپرس انتری
NTNP  برنامه اکسپرس اینتری برای نیروی کار ماهر طراحی شده است تا نامزدهایاکسپرس اینتری را که معیارهای واجد شرایط بودن برای جریان نیروی ماهر مناطق شمالی غربی را برآورده می کنند، معرفی کند. متقاضیانی که واجد شرایط به بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری فدرال پذیرفته شده اند، ممکن است بتوانند در این جریان ورودی اکسپرس برای نیروی کار ماهر اقدام کنند.

برنامه نیروی کار ماهر
برنامه نیروی کار ماهر NTNP، دولت مناطق شمال غربی را قادر می سازد افرادی را که پیشنهاد اشتغلی از کارفرما های مناطق شمال غربی دریافت کرده اند، نامزد کنند. متقاضیان حداقل باید به مدت شش ماه در مناطق شمال غربی کار کرده باشند.

برنامه نیروی کار موثر
برنامه مهاجرتی این مناطق بر اساس این جریان، درخواست های مربوط به متقاضیانی که از یک کارفرما در این مناطق پیشنهاد استخدام در سمت شغلی غیر ماهرانه را دریافت کرده اند، پذیرش می شود. متقاضیان باید حداقل ۶ ماه در این سمت شغلی در سرزمین های شمال غربی کار کرده باشند.


برنامه کسب و کار   
برنامه کسب و کارNTNP  به سمت اتباع خارجی هدایت می شود که توانایی شروع، دستیابی یا سرمایه گذاری در یک تجارت موجود در مناطق شمال غربی را نشان می دهند که منافع اقتصادی آن سرزمین را فراهم کرده و یا می تواند شغل ایجاد کند.