کارگر خود اشتغال کبک

این برنامه به افراد واجد شرایط اجازه میدهد، مشروط بر اینکه آنها بتوانند خود را به عنوان یک تاجر مستقل یا حرفه ای در استان مستقر کنند اقامت دائم استان را کسب کنند.

توجه: دولت کبک در دسامبر سال 2018 سهمیه ورودی برای برنامه کارگران خود اشتغال کبک اختصاص داده است. با این وجود، داوطلبانی که نتایج آزمون زبان تأیید شده را نشان می دهند و دارای مهارت پیشرفته و متوسط ​​در صحبت کردن و خواندن به زبان فرانسوی هستند، تا 31 اکتبر سال تا 31 اکتبر سال می توانند درخواست کنند.

 

درباره برنامه کارگر خود اشتغال کبک

کبک از ملیت های خارجی خود اشتغال در خارج از کشور که علاقه مند به آمدن به کبک به عنوان یک تاجر مستقل یا حرفه ای استقبال می کند. دولت کبک اعلام کرده است کارگران علاوه بر تأمین حداقل شرایط لازم برای برنامه، باید شرایط زیر را بپذیرد:

A.   وسایل انجام کار را انتخاب کنید.

B.   کار را سازماندهی کنید.

C.   ابزار و تجهیزات مورد نیاز را تهیه کنید.

D.  انجام بیشتر وظایف تخصصی. و

E.   جمع آوری سود و حمایت از خطرات ناشی از کار.

 

 

الزامات برنامه کارگر خود اشتغال کبک

وزارت مهاجرت کبک، وزیر امور خارجه، مهاجرین، Ministère de lImmigration, de la Diversité et de lInclusion (MIDI) ، اعلام کرده است اتباع خارجی علاقمند به اخذ اقامت دائم در کبک تحت برنامه خود اشتغال باید حداقل 18 سال سن داشته و الزامات برنامه را رعایت کنند.

برای قرار گرفتن در گزینه های انتخابی، کارگران خود اشتغال مستقر در مونترال باید مبلغ 50،000 دلار سپرده ی استارت آپ یا بیشتر را در یک موسسه مالی محلی ثبت کنند. داوطلبان مستقر در مناطق خارج از مونترال باید حداقل 25000 دلار واریز کنند.

تمام داوطلبان برنامه کارگر خود اشتغالی باید نمره قبولی را تحت برنامه انتخاب کلاس اقتصادی کبک برای برنامه خود اشتغال کبک کسب کنند. به عواملی که شامل سطح تحصیلات، تجربه حرفه ای، تسلط به زبان فرانسه و انگلیسی، اقامت و خانواده در کبک، سن، خودکفایی مالی، میزان سپرده و منابع مالی از داوطلبان حداکثر 99 امتیاز (112 امتیاز در صورت همراهی با همسر یا شریک حقوق عمومی) تعلق می گیرد.

کلیه متقاضیان کارگر خود اشتغالی کبک باید قصد اقامت در کبک را داشته باشند. در حین بررسی یک برنامه، نامزدهای شاغل در کبک خود ممکن است برای شرکت در مصاحبه انتخابی دعوت شوند.

موارد زیر حداقل شرایط لازم برای برنامه است:

عوامل

حداقل الزامات

سطح تحصیلات

دیپلم دبیرستان

تجربه ی حرفه ای به عنوان کارگر حرفه ای

حداقل تجربه ی کاری دو سال در حرفه یا تجارتی قصد راه اندازی ان را در کبک دارند.

خودکفایی مالی

ارائه قرارداد برای اثبات خودکفایی مالی

 

واریز برای استارت آپ

واریز استارت آپ ثبت شده به ارزش حداقل 50.000 دولار در موسسه ی مالی محلی اگر در منطقه شهری مونتریال مستقر باشد. کاندیدهای خارج از مونتریال باید حداقل 25.000دولار واریز کنند.

 

حداقل ارزش خالص

در صورتی که همسر یا شریک زندگی مشترک در این زمینه همراه باشند، حداقل 100000 دلار کانادا به ارزش خالص، به تنهایی یا با کمک همسر یا شریک قانونی خود بدست آورید.