کارآفرینی کبک

برنامه کارآفرینان کبک به صاحبان مشاغل و مدیران واجد فرصت اخذ اقامت دائم کبک را می دهد تحت این شرط که بتوانند بطور مؤثری تجارت در استان ایجاد یا به دست آورند.

توجه: دولت کبک از 15 آگوست 2018 پذیرش 25 برنامه جدید تحت عنوان مولفه یک و 35 برنامه جدید تحت مؤلفه دوم برنامه کارآفرین کبک را آغاز کرد. این دوره تا 31 اکتبر 2019 ادامه خواهد یافت.
درباره برنامه کارآفرین کبک
کارآفرینان علاقمند به مهاجرت به کبک می توانند تحت یکی از دو مؤلفه برنامه اقدام کنند.

مؤلفه اول بر مشاغل جدید یا شرکتهای نوپا در استان با حمایت شرکت های توسعه دهنده / شتاب دهنده یا دانشگاه دراستان متمرکز است.

مؤلفه دوم بر مشاغل صاحب بودجه و تحت مالکیت متمرکز است.
وزارت مهاجرت کبک، Ministère de lImmigration  و  de la Diversité et de lInclusion ،(MIDI)  اعلام کرده است کارآفرینان علاقمند به اخذ اقامت دائم در کبک باید 18 سال سن و بالاتر داشته باشند و باید مطابق با الزامات فعالیت کنند. در حالی که نامزدها می توانند امتیاز بیشتری برای مهارت در زبان فرانسه کسب کنند، این مورد برای درخواست برنامه واجب نمی باشد.
کلیه متقاضیان برنامه کارآفرین کبک باید یک پروژه تجاری ارائه دهند. این پروژه عامل مهم در ارزیابی برنامه است. پس از ارزیابی اولیه برنامه، از کاندیداهای کارآفرین کبک انتظار می رود در یک مصاحبه انتخابی شرکت کنند. مصاحبه انتخابی آخرین مرحله برای تکمیل مراحل درخواست تحت برنامه کارآفرینان کبک است.

الزامات برنامه کارآفرین کبک: مولفه ی اول

ملیت های خارجی علاقه مند به درخواست تحت مؤلفه یک برنامه های کارآفرینان برای در نظر گرفته شدن در انتخابات  باید در تمام عوامل در گروه انتخاب کلاس اقتصادی کبک برای برنامه کارآفرینان کبک، نمره قبولی 41 امتیاز را بدست آورند.

کاندیداها تحت مؤلفه یک برنامه کارآفرین کبک می توانند برای عواملی مانند سطح تحصیلات، زمینه های آموزش، سن، مهارت زبان به فرانسوی و انگلیسی و اقامت و خانواده در کبک امتیاز کسب کنند. هیچ امتیاز اضافی برای متقاضیان دارای همسر یا شریک حقوق عمومی تعلق نمی گیرد.

موارد زیر حداقل شرایط لازم برای تحقق آستانه قطع برنامه است:   
الزامات برنامه کارآفرین کبک: مؤلفه دوم

ملیت های خارجی علاقه مند به استفاده از مؤلفه دوم برنامه کارآفرین کبک، باید در هر 13 عامل تحت شبکه انتخاب کلاس اقتصادی کبک، نمره 81 امتیاز را کسب کنند تا برای انتخاب در نظر گرفته شوند.
کاندیداها تحت مؤلفه دو برنامه کارآفرین کبک به عواملی اعم از سطح تحصیلات، زمینه های آموزشی، سن، مهارت زبان به فرانسه و انگلیسی و اقامت و خانواده در کبک امتیاز داده می شوند.

موارد زیر حداقل شرایط لازم برای تحقق مولفه ی دوم است:


در حالی که متقاضی می تواند تجارت را با همسر یا شریک حقوق عمومی اداره کند، هیچ امتیاز دیگری برای متقاضی با همسر یا شریک حقوق عمومی تعلق نمی گیرد.

MIDI  به داوطلبان متقاضی تحت مؤلفه دو نیاز دارد تا مبلغ 200000 دلار گارانتی عملکرد را ارائه دهند که در صورت برطرف شدن شرایط خاص، قابل استرداد است.