سرمایه گذاری فدرال کانادا

هدف برنامه های مهاجرت تجاری در کانادا ارتقاء توسعه اقتصادی و اشتغال با جذب سرمایه گذاران، کارآفرینان و اشخاص خود اشتغال در خارج از کانادا با سرمایه گذاری، کسب و کار و مهارت های کارآفرینی است.

برنامه های مهاجرت تجاری در کانادا همچنین با استقبال از افرادی که با بازارکانادا و الزامات و آداب و رسوم ویژه آن آشنا هستند، به دنبال توسعه فرصت های تجاری جدید و بهبود دسترسی به بازارهای رو به رشد است. افراد با تجربه شغلی / مدیریتی و ارزش خالص نسبتاً بالا می توانند واجد شرایط ویزای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) از طریق یکی از برنامه های مهاجرت تجاری کانادا که در موارد ذیل شرح داده شده اند اقدام کنند:
برنامه ویزا استارت آپ کارآفرینان: ویزا استارت آپ کارآفرینان باید بودجه و پشتیبانی  یک سازمان سرمایه گذار مشخص کانادایی را تأمین کنند. برای این کار، باید برای یک تجارت منحصر به فرد در کانادا ، برنامه ای داشته باشند.
برنامه اشخاص خود اشتغال: برای واجد شرایط بودن به عنوان یک فرد خود اشتغال، فرد باید مایل باشد از خود و سایر وابستگان با درآمد خود اشتغالی به عنوان یک کشاورز، ورزشکار یا صنعتگر حمایت کند.

هزینه ی روند
هزینه روند مهاجرت تجاری نیز از یک دفتر ویزا مهاجرت کانادا با دفاتردیگر متفاوت است.