اقتصاد کانادا

کانادا در بین 10 کشور برتر تولیدی قرار دارد.
بیشتر صنایع تولیدی کانادا در استانهای انتاریو و کبک واقع شده است. سایر بخش های مهم تولید در کانادا شامل مواد غذایی و نوشابه، کاغذ و محصولات متفقین، فلزات اولیه، فلزات ساختگی، پتروشیمی و مواد شیمیایی می باشد.
مناطق اقیانوس اطلس، Prairie و اقیانوس آرام کانادا در ایجاد اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی خود مانند ماهیگیری، جنگلداری و معدن متمرکز شده اند. استان های Prairie وابسته به کشاورزی و سوخت های معدنی است، در حالی که صنایع اصلی انگلیس کلمبیا جنگلداری و معدن و گردشگری است.
در سال های اخیر، آلبرتا به دلیل منابع طبیعی فراوان و بخش های قوی نفت و گاز نقش مهمی در اقتصاد کانادا ایفا کرده است. از نفت و گاز گرفته تا مواد معدنی با ارزش، الوار و کشاورزی، این کشور از نظر منابع طبیعی سرشار است.