کار یا مهاجرت پس از تحصیل


بسیاری از برنامه های نامزدی استانیPNPs و برنامه های مهاجرتی دانشجویان بین المللی را برای ماندن در کانادا پس از تکمیل تحصیلاتشان ترغیب میکنند.
کانادا روشهایی برای ترغیب دانشجویان و فارغ التحصیلان بین المللی برای ماندن، کسب تجربه کار یا مشارکت دیگر در اقتصاد و فرهنگ کانادا ارائه کرده است. بسیاری از فارغ التحصیلان قبل از مراجعه به وضعیت اقامت دائم، اجازه کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP) را دریافت می کنند. در اینجا برخی از برنامه های محبوب مهاجرت برای دانشجویان بین المللی سابق در کانادا ارائه شده است:
Canadian Experience Class (CEC)
Quebec Experience Class (PEQ)
Provincial Nominee Programs (PNP)

برنامه های نامزد استان
اگر به عنوان دانشجوی بین المللی در کانادا تحصیل کرده اید، ممکن است استان شما دارای دسته PNP باشد که شما را برای واجد شرایط بودن برای اقامت دائم کانادا واجد شرایط کند. علاوه بر این، برخی استانها به فارغ التحصیلان بین المللی اجازه می دهند تا حتی اگر در آن استان تحصیل نکرده باشند، درخواست خود را برای PNP ارائه دهند.

برنامه های نامزد استان با یک دسته از فارغ التحصیلان بین المللی:
Alberta Immigrant Nominee Program (AINP)
British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP)
Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)
Newfoundland And Labrador Provincial Nominee Program (NLPNP)
Nova Scotia Nominee Program (NSNP)
Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)
Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP)
Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)