کار هنگام تحصیل در کانادا

بهعنوان دانشجوی بین المللی در کانادا شما میتوانید بدون داشتن مجوز تحصیل در کانادا مشغول به کار شوید.
سیاست مهاجرتی کانادا به این صورت می باشد که فرصت شغلی برای دانشجویان بین المللی ای که تحصیل در کانادا را به عنوان مقصد تحصیلی خود تعیین کرده اند، قرار می دهد.
کار خارج از دانشگاه
با مجوز تحصیل معتبر، دانشجویان بین المللی واجد شرایط کار برای کارفرمایان کانادایی خارج از دانشگاه، بصورت تمام وقت درطول تعطیلات زمستان و تابستان یا بهار می باشند.
زمانیکه دانشجویان واجد شرایط کار خارج از دانشگاه شدند، میتوانند هفته ای 20ساعت در هفته در طول زمان تحصیل و به صورت تمام وقت در طول تحصیلات زمستانی و تابستانی کار کنند.

الزامات واجد شرایط شدن
 برای واجد شرایط کار در ضول تحصیل خارج از محوطه ی دانشگاه شدن، دانجویان بین المللی باید:
مجوز تحصیل معتبر؛
تحصیل تمام وقت در موسسات آموزشی آموزشی؛
تحصیل را شروع کرده اند و مطابق با تعیین مؤسسه خود در جایگاه علمی رضایت بخشی قرار دارند.
تحصیل در یک برنامه آموزشی آکادمیک، تحصیلی یا حرفه ای که حداقل شش ماه طول بکشد و به مدرک، دیپلم یا گواهی منجر شود. و
شماره بیمه تامین اجتماعی (SIN) داشته باشید.
اگر وضعیت دانشجوی بین المللی تغییر کند و نتواند الزامات بالا را رعایت کند، متقاضی نباید خارج از دانشگاه ادامه به کار دهد.
دانشجو ممکن است بتواند به تحصیل خود ادامه دهد درصورتیکه:
به عنوان دانشجوی تمام وقت از شروع برنامه تحصیلی در کانادا ثبت نام کرده باشد.
اکنون در ترم آخر برنامه تحصیلی اش بصورت نیمه وقت درس میخواند به دلیل در دسترس نبودن دروس تمام وقت در دانشگاه برای تمام کردن برنامه ی تحصیلی.

دانشجویان بین المللی زیر واجد شرایط کار خارج از دانشگاه نمی باشند:
دانشجویان در برنامه "انگلیسی به عنوان زبان دوم ESL" یا "فرانسه به عنوان زبان دوم FSL" شرکت کرده باشند؛
دانشجو تمایل کلی به درس یا برنامه ای داشته باشد؛
بازدید یا تبادل دانش آموزان در یک موسسه یادگیری مشخص.
مهاجرت پناهندگی و شهروندی کانا IRCC تحصیلات دانشجویانی را همانطور که توسط DLI مشخص شده است  بر اساس تعداد ساعات و واحد هایی که در برای یک مدرک ، گواهی یا دیپلم تعیین شده است، تمام وقت در نظر می گیرد.

کار داخل محوطه دانشگاه
اگر دانشجوی بین المللی معیارهای مد نظر را رعایت کند، ممکن است بتواند در محدوده دانشگاهی که در آن ثبت نام می کند، کار کند.

برای اینکه یک دانشجوی بین المللی بدون مجوز کار در دانشگاه کار کند، باید:
دارای مجوز تحصیل معتبر باشید؛
دارای شماره بیمه تامین اجتماعی (SIN)؛
به عنوان دانشجوی تمام وقت در مقطع کاردانی در یکی از موارد زیر باشید:
موسسات فنی مانند کالج یا دانشگاه یا CEGEP در کبک
مدارس در سطح کالج خصوصی در کبک که تحت همان قوانین مدارس دولتی فعالیت می کند و حداقل 50٪ بودجه آن توسط کمک های دولتی تأمین می شود، یا
مدرسه خصوصی کانادایی که می تواند طبق قانون استانی مدرک دانشگاهی اعطا کند
کار در محوطه دانشگاه شامل کار برای کارفرمایان داخل محوطه دانشگاه موسسه آموزشی که دانش آموزان در آن تحصیل می کند.

کارفرمای داخل دانشگاه شامل مدرسه، عضو هیئت علمی، یک سازمان دانشجویی، یک تجارت خصوصی (واقع در مرزهای پردیس)، یک پیمانکار خصوصی که به مدرسه خدمات ارائه می دهد و یا خود اشتغالی داخل محوطه دانشگاه می باشد.

کار در کانادا به عنوان دانشجوی کارآموزی یا کارورزی 
دانشجویان بین المللی که دنبال یک برنامه تحصیلی در DLI کانادا هستند که به محل کار یا کارآموزی اجباری احتیاج دارند، باید علاوه بر اجازه تحصیل معتبر، درخواست مجوز کار یا کارورزی را نیز بدهند.