برنامه های مسیر تحصیلی

برنامه های مسیر تحصیلی

دانشجویانی که مایل به تحصیل در کانادا هستند ممکن است ابتدا در یک برنامه پیش نیاز یا مقدماتی شرکت کنند تا خود را برای شرایط برنامه مطالعاتی اصلی آماده کنند. به این برنامه مسیر تحصیلی گفته می شود.
برنامه های مسیر تحصیلی اغلب به صورت یک دوره زبان می باشند. در چنین برنامه هایی، دانش آموز می تواند با گذراندن یک دوره زبان، به جای اینکه مدرک آزمون زبان شناخته شده داشته باشد، الزامات زبان برنامه اصلی مطالعه را برآورده کند. برنامه های مسیر تحصیلی شامل دو مرحله است، مرحله اول - به عنوان مثال، دوره زبان - معمولاً به عنوان "برنامه مسیر" شناخته می شود، و مرحله دوم - دوره دیپلم کالج یا مدرک لیسانس – است که به عنوان "برنامه مطالعاتی اصلی " شناخته می شود.

انواع برنامه های مسیر تحصیلی
هنگامی که یک دانشجوی بین المللی نامه پذیرش یک مؤسسه آموزشی کانادا (DLI) را دریافت می کند، این پیشنهاد در بعضی موارد مشروط بر این است که دانشجو توانایی زبان خود را به زبان انگلیسی یا فرانسوی ثابت کند. در این حالت، دانشجوی بین المللی می تواند ابتدا به عنوان برنامه مسیر تحصیلی در دوره زبان شرکت کند و پس از اتمام دوره زبان به برنامه مطالعاتی اصلی منتقل شود. برای دوره های زبان دو نوع برنامه مسیر وجود دارد:

استاندارد: دانش آموز یک دوره زبان میگیرد، تا بتواند در امتحانات رسمی زبان مانند IELTS یا TOEFL شرکت کند. دوره زبان ممکن است شامل جلسات آماده سازی برای این آزمون ها باشد. این نوع برنامه صرفاً به عنوان یک برنامه مسیر تحصیلی شناخته می شود.
یکپارچگی: برخی از موسسات ،توافق نامه ای با مدارس زبان دارند تا دانش آموزانی را که دوره زبان را گذرانده اند، بدون نیاز به نتایج آزمون رسمی پذیرش کنند. این نوع برنامه به عنوان برنامه مسیر تحصیلی یکپارچه شناخته می شود.

نامه پذیرش ممکن است مشروط بر این باشد که دانشجوی بین المللی، دوره آموزشی ارتقاء علمی را پشت سر بگذارد. این ممکن است در صورتی رخ دهد که دانش آموز دوره های پیش نیاز برنامه اصلی را کامل نکرده باشد، یا در شرایطی که دوره متوسطه در کشور اصلی دانش آموز معادل مدرسه متوسطه کانادا تلقی نشده باشد. در این حالت، دانش آموز می تواند قبل از انتقال به برنامه مطالعاتی اصلی، دوره ارتقاء تحصیلی را به عنوان برنامه مسیر تحصیلی بردارد.
بسیاری از دانشگاه ها و دانشکده ها به منظور اطمینان از انتقال راحت بین برنامه مسیر تحصیلی و برنامه مطالعاتی اصلی، با مدارس زبان و سایر موسسات توافق دارند. معمولاً برنامه مسیر تحصیلی در موسساتی متفاوت از برنامه مطالعاتی اصلی گرفته می شود. گاهی اوقات، برنامه مسیر و برنامه مطالعاتی اصلی DLI  یکسان دارند.

برنامه های مسیر تحصیلی و مجوزهای درسی

اگر برنامه مسیر تحصیلی بیش از شش ماه طول بکشد، دانشجوی بین المللی می بایست برای دریافت مجوز درسی کانادا درخواست کند. اگر برنامه مسیر تحصیلی کمتر از شش ماه طول بکشد، اجازه مطالمجوز درسی لازم نیست. در هر دو حالت، ویزا اقامت موقت (TRV) یا مجوز سفر الکترونیکی (eTA) به طور کلی لازم می باشد.
پپس از آنکه دانش آموز برنامه مسیرتحصیلی را با موفقیت به اتمام رساند، درخواست می کنند تا مجوز تحصیل جدید برای برنامه اصلی مطالعه را بگیرد. این مورد برای همه دانش آموزان، صرف نظر از طول برنامه اول مسیر تحصیلی، در این مورد است.