انتاریو

برنامه ی مهاجرتی انتاریو (OINP)


انتاریو یکی از محبوبترین مقاصد برای سکونت از سوی مهاجران سراسر جهان است. به عنوان محبوبترین استان کانادا، تقریبا  40% از مردم کانادا انتاریو را خانه نامیده اند. پایتخت کانادا شهر اتاوا و بزرگترین شهر کشور، تورنتو  در انتاریو است. از بسیاری از جهات، انتاریو مرکز زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

برنامه ی مهاجرت استانی انتاریو، OINP نامیده می شود.

مهاجران آینده ای که مهارت ها و سابقه ی کار مدنظر استان را دارند می توانند از طریق این برنامه، گواهی انتخاب استانی انتاریو را دریافت نمایند.

OINP درخواست های مهاجرتی را تحت گروه بندی زیر قبول می کند:
از طریق این برنامه، مهاجران آینده با مهارت و تجربه مورد هدف استان می توانند نامزد استان را از انتاریو دریافت کنند، پس از آن می توانند با دولت کانادا برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

گروه سرمایه انسانی
دسته سرمایه انسانی OINP شامل پنج جریان است که به دو دسته تقسیم می شوند: جریان های ورودی ورودی انتاریو و جریان های بین المللی فارغ التحصیلان.

برنامه اکسپرس اینتری اونتاریو
برنامه اکسپرس اینتری OINP با سیستم انتخاب ورودی دولت فدرال مطابقت دارند. داوطلبان فقط می توانند در صورت داشتن مشخصات Express Entry فعال و در صورت دریافت دعوت نامه برای نامزدی استانی، از طریق این برنامه درخواست کنند.

اکسپرس اینتری اونتاریو: برنامه اولویت نیروی انسانی
این جریان OINP را قادر می سازد تا افرادی را که واجد شرایط ورود به بانک اطلاعاتی اکسپرس انتری فدرال اند و دارای تحصیلات لازم، تجربه کاری ماهر، توانایی زبان و سایر خصوصیات می باشتد، با موفقیت در بازار کار و جوامع انتاریو وارد شوند.
OINP  همچنین از برنامه  اولویت های سرمایه انسانی برای انجام تساوی فنی گاه به گاه برای نامزدهای اکسپرس ایینتری با تجربه کار در شش مشاغل بخش فناوری استفاده می کند.

اکسپرس  اینتری انتاریو: برنامه  نیروی متخصص با دانش فرانسه
این برنامه به انتاریو اجازه می دهد تا نامزدهای ورود به زبان فرانسوی ماهر را که دارای توانایی های قوی در زبان انگلیسی، تحصیلات، تجربه کار ماهر، توانایی زبان و سایر خصوصیات هستند، معرفی کند تا به آنها کمک کند تا با موفقیت خود را مستقر کرده و در بازار کار و جوامع انتاریو ادغام شوند.

برنامه اکسپرس اینتری معاملات ماهرانه انتاریو          
این برنامه مخصوص بازرگانان در حال کار یا با تجارب کاری می باشد .

برنامه فارق التحصیلان بین المللی
دو برنامه بین المللی فرق التحصیلان مختص دانش آموزانی است که اخیرا مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا از دانشگاه واجد شرایط اونتاریو دریافت کرده اند.
برنامه مدرک کارشناسی ارشد
این برنامه دانش آموزانی را که اخیرا مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه واجد شرایط اونتاریو دریافت کرده اند مورد هدف قرار میدهد. نیازی به جاب آفر نمی باشد.
برنامه مدرک دکترا
این برنامه دانش آموزانی را که اخیرا مدرک دکترا از دانشگاه واجد شرایط اونتاریو دریافت کرده اند مورد هدف قرار میدهد. نیازی به جاب آفر نمی باشد.

گروه جاب آفر یا پیشنهاد شغلی کارفرمایان
از طریق کارگران خارجی و برنامه دانشجویان بین المللی، کارفرمایان انتاریو قادر به نامینیت کردن  کارگران خارجی و / یا دانشجویان بین المللی با یک پیشنهاد شغلی واجد شرایط در انتاریو هستند. متقاضیان احتمالی ممکن است هنگام درخواست، در خارج از کشور یا در کانادا زندگی کنند.
برنامه کارگر خارجی
این جریان برای کارگران خارجی پیشنهاد شغلی در یک حرفه در انتاریو امکان اسکان و کار در استان را فراهم می کند.
برنامه دانش آموزان بین المللی
این جریان به دانشجویان بین المللی برای ارائه پیشنهادهای شغلی در انتاریو کمک می کند تا به عنوان ساکنین دائم در استان کار کنند.
برنامه مهارت های درخواستی
این برنامه کارگران خارجی را در خارج از کشور یا کانادا با یک پیشنهاد شغلی در تقاضا، مانند کشاورزی یا ساخت و ساز، مورد هدف قرار می دهد.


گروه تجاری
برنامه کارآفرینی   
این برنامه برای جذب افرادی است که به دنبال پیاده سازی ابتکار عمل جدید تجاری یا خرید یک تجارت موجود در انتاریو هستند. متقاضیان موفق برای ایجاد مشاغل در انتاریو، نامه پشتیبانی موقت کار موقت -براساس توافقنامه عملکرد را بدست می آورند. در صورت رعایت توافق نامه های سرمایه گذاری و اشتغال زایی که در توافقنامه عملکرد رعایت شده است، کارآفرینان این فرصت را دارند که برای اقامت دائم کانادا نامزد شوند.

برنامه همکاری
توجه: برنامه ی همکاری اونتاریو پایان یافته است و متقاضی نمیگیرد.
این جریان با هدف کمک و پشتیبانی از شرکتهای بین المللی مستقر که به دنبال گسترش در انتاریو یا خرید یک تجارت موجود هستند می باشد. پس از تأسیس این تجارت با موفقیت، کارمندان اصلی واجد شرایط درخواست گواهی نامزدی استانی می دهند و امکان اقامت دائم کانادا برای آنها فراهم می شود.