آلبرتا

برنامه ی مهاجرتی استان آلبرتا (AINP)
آلبرتا استانی موفق و مملو از منابع و زیبایی طبیعی است.
استان آلبرتا واقع در غرب کانادا، دارای سریع ترین رشد اقتصاد است. دو شهر بزرگ کانادا، کلگری و ادمونتون در این استان قرار دارند. آلبرتا پرجمعیت ترین و یکی از سه استان سرسبز کشور شناخته می شود، همچنین این استان از زیباترین مناطق آمریکای شمالی با پارک های بین المللی بنف و جاسپراست.
برنامه مهاجرتی آلبرتا (AINP) برنامه مهاجرتی استان آلبرتا است. از طریق این برنامه، مهاجران مستعد با مهارت و تجربه کار مورد نظر گواهی نامزدی استان آلبرتا را دریافت خواهند کرد.

برنامه (AINP) شامل طرح های مهاجرت زیر است:

طرح فرصت آلبرتا
 این طرح به افرادی که دارای حداقل شرایط لازم برای دریافت طرح هستند و در آلبرتا یک شغل مناسب دارند، اجازه می دهد برای نامزدی استان AINP درخواست کنند.
   
طرح اکسپرس انتری آلبرتا
این طرح به دولت آلبرتا اجازه می دهد تا کاندید های واجد شرایط را از سیستم اکسپرس اینتری کانادا نامزد کند. نامزدی موفق در این طرح600 امتیاز اضافی به سیستم رتبه بندی جامع را شامل می شود.

طرح کشاورزان خود اشتغال
این طرح به افرادی که دارای تجربه کشاورزی و بودجه شخصی هستند اجازه می دهد تا در آلبرتا مزرعه خریداری کرده، آنرا گسترش دهند و برای اقامت دائم اقدام کنند. متقاضیان موفق،  صاحبان مزرعه و گوبتولید کنندگانی هستند که برنامه ی زندگی در آلبرتا و خرید زمین و مدیریت شغل کشاورزی خود را دارند.طرح های بعدی اکنون پایان یافته اند و در تاریخ 24خرداد سال 97  جبیگزین طرح فرصت آلبرتا شده است.


طرح استخدام استراتژیک   
این طرح برای اپلای AINP افرادی که ساپورت کارفرمایان را ندارند در دسترس است.
که شامل سه دسته مختلف زیرمی باشد:
   
گروه مشاغل فنی و حرفه ای اجباری و اختیاری آلبرتا –   این گروه مختص به سوپروایزرها، سرکارگران و کارکنان مشاغل فنی و حرفه ای است که در یکی از مشاغل اجباری یا اختیاری استان آلبرتا مشغول به فعالیت هستند. افراد باید در زمان درخواست، تحت یک مجوزکاری معتبر در آلبرتا اقامت داشته باشند و در یک تجارت اجباری یا اختیاری کار کنند.
دسته مشاغل مهندسی: این دسته مختص مهندسان، طراحان و سوپروایزر ها با سابقه ی کار در آلبرتا است، متقاضی باید در یک شغل معیین فعالیت داشته باشد.
گروه نیروهای کار دارای مدارک ارشد و دکترا  در آلبرتا: دانشجویانی که از یکی از موسسات آموزش عالی واجد شرایط در آلبرتا فارغ التحصیل شده اند و با استفاده از مجوز کار بعد از تحصیل (Post-Graduation Work Permit) در این استان ساکن هستند، می توانند از طریق این برنامه اپلای نمایند.

طرح کارفرما محور آلبرتا:
متقاضیان برای این که تحت برنامه مهاجرت به آلبرتا از طریق کارآفرینی ( AINP) باید یک پیشنهاد شغلی معتبر از یک کارفرما در آلبرتا داشته باشند.
دسته کارگر ماهر: برای متقاضیانی که پیشنهاد شغل دائمی تمام وقت از کارفرمای آلبرتا در یک کار حرفه ای دارد. متقاضیان در زمان اپلای حتما نباید در آلبرتا مشغول به کار باشند.
طبقه بندی دانش آموختگان بین المللی: برای متقاضیانی ست که اخیرا از یک موسسه آموزش عالی کانادایی دانش آموخته شده اند و یک پیشنهاد شغلی دائمی تمام وقت از کارفرمای آلبرتای خود دریافت کرده اند.
طبقه بندی کارگر نیمه ماهر: برای متقاضیانی که یک پیشنهاد شغلی دائمی تمام وقت از یک کارفرمای آلبرتا در ارتباط با یک شغل نیمه ماهرانه که تحت برنامه گزینش مهاجر آلبرتا واجد شرایط است. تنها حرفه های مشخصی واجد شرایط هستند.